Viên nén mùn cưa

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

  • Đường kính: 8 mm
  • Độ ẩm: 9 %
  • Độ tro: 2 % 
  • Hàm lượng S: 0.04%
  • Chất bốc: 80.5%
  • Nhiệt lượng: 4550 kcal/kg
  • Thông tin sản phẩm
Danh mục: