Củi trấu thanh

Tiêu chuẩn kỹ thuật của củi trấu

  • Đường kính: 90 mm
  • Chiều dài: 50-200 mm
  • Độ ẩm: 6%
  • Độ tro: 12%
  • Hàm lượng S: 0.02%
  • Chất bốc: 67%
  • Nhiệt lượng: 4200 Kcal/kg
  • Thông tin sản phẩm.